Informasjonen herunder er om forskjellige helseproblemer.

Det som skiller BEDRE-HELSE fra andre helseinformasjonssider er at her er det ikke bare enkle behandlingstiltak som presenteres, men mer dypgående informasjon om et helseproblem.

Bakgrunnsinformasjon som skal gi forståelse for temaet. Det tror jeg er viktig for at en skal forstå behovet for å gjøre noe selv for sin helse. 

Jeg forsøker å presentere stoffet på en slik måte at det er forståelig for alle. Oversetter en del vanskelige begreper. Her får du altså mulighet for å grundig sette deg inne i ett problem.

Vil du gjøre det enkelt og ikke gå i dybden, kan du lese konklusjonen.

Del denne siden