Bilde av Theodor Kittelsen.

Bilde av Theodor Kittelsen. "PESTEN KOMMER" Slik kan det føles når Dagbladet informerer

SKREKK-VIRUS

Skrekk-virus er Dagbladets benevnelse på Coronavirus 2019-nCoV. WHO har nå benevnt det Covid-19 (co = corona, vi = virus, d = disease og 19 for 2019). Det er et virus som gir luftveisinfeksjon med lungebetennelse. Epidemi med denne infeksjonen har startet i Kina like før nyttår 2020. Kanskje har viruset gitt skrekkelige opplevelser på mange måter så lenge epidemien har pågått.

Det finne flere varianter av Covid-19 (såkalte mutasjoner). Noen mutasjoner har ført til en mer aggressiv virusvarianter, dvs. mer alvorlig sykdom. Det kommer stadig nye mutasjoner (varianter) av Covid-19 viruset. Virusvariantene har blitt benevnt med greske bokstaver som delta og omnikronene. Begrepet "mer aggressivt" hører ikke bra ut, men betydningen er det at det er mer virulent (dvs. smitter raskere) og ikke at det gir mer alvorlig forløp av sykdommen enn de andre varianter av Covid-19.

SYMPTOMER:Det gir alt fra milde luftveissymptomer til lungebetennelse som kan ha dødelig utfall, spesielt hos eldre personer med dårlig helse.Halssårhet og tungpust med hoste. Feber. Tap av smak opplever en del som er smittet og manglende smaksopplevelse kan vedvare.

Hos eldre fysisk svekket og kognitivt svekket pasienter kan uro og forvirring være symptom (pasienter som har vanskelig for å meddele sine plager) og det kan være uten

andre klare infeksjonstegn i sjeldne tilfeller. Symptomene kan være milde hos en del. De fleste blir altså friske etter infeksjonen. Det er antatt at 3-4 % av de som smittes og blir syke vil dø. Tid fra smitte til sykdomsymptomer (inkubasjonstid) er sagt å være 2 - 14 dager. Sykdomforløp 2-3 uker, lengre ved alvorlig forløp av sykdommen.De som får alvorlig lungeinfeksjon kan slite lenge med ettervirkning av sykdom. Long-covid er blitt et begrep der en ser at symptomene vedvarer med følelse av utmattelse og også kondisjonsproblemer.

Det er kommet et foreløpig studie fra Sør-Korea som kan tyde på at en del som har vært syke med Covid-19 ikke danner antistoff, og derfor kan bli syk igjen. Det er flere som har opplevd å få ny infeksjon med Covid-19. Vanligvis skyldes dette nye varianter (mutasjoner). Dette skjer selv om du er vaksinert, men forløpet av sykdommen blir da vanligvis mild.

BEHANDLING mot virussykdommen finnes ikke. Anti-virus midler som brukes ved influensa virker heller ikke på dette viruset. Heller ikke antibiotika. Forsøk med ulike midler bl.a. klorokin (anti-malaria middel) har ikke vist effekt.  Mange , inkludert helsepersonell og daværende president Trump har tok dette som forebyggende behandling. Det er flere såkalte biologiske legemidler som forsøkes ut mtp. bedre sykdomsforløpet hos de som blir syke.

Dexametason er et kraftig kortisonlignende eller Prednisolon lignende medikament. Dette har vist seg å ha gunstig effekt på de som får et svært alvorlig sykdomsforløp. Det er en kraftig betennelses-dempende medisin, som på ingen måter kan brukes forebyggende.Det hemmer symptomene ved alvorlig sykdomsforløp. Astmamedisin synes å hjelpe på pusteproblemeer ved Covid

Vaksinasjon mot Covid-19 ble satt igang på vanlig klienter fra 08.12.20 i England.I slutten desember-20 i Norge. Siden har vært anbefalt opptil 3 - 4 vaksinasjoner avhengig av alder. Alle over 65 år fikk fra sommeren -2022 anbefalt 4. dose. 

Vaksinajon ble gitt 2 ganger med 6 - 12 ukers mellomrom.Gjentatt etter 4,5 - 5 måneder. Det finnes flere vaksiner bl.a 2 såkalte mRNA-vaksiner fra legemiddelfirmaet Pfizer og Moderna. I tillegg lager Astra-Zeneca en annen type vaksine. (Denne er blitt tatt ut pga. en rekke tilfeller av alvorlig sykdom med blodpropp og lave blodplatetall hos de som har blitt vaksinert). Menstruasjonsforstyrrelser i lang tid er noen av bivirkningene ved vaksinering.

Det anbefales at risikopasienter pga sykdom (hjerte- og lunge mm. og eldre over 65 år tar Pneumokokkvaksine, da dette er en vanlig årsak til bakteriell lungebetennelse som kan noen ganger komplisere en virussykdom. Pneumokokkvaksine blir ofte anbefalt samtidig med Influensavaksine hos nevnte risikogrupper.

SKAL DU VAKSINERE DEG mot COVID-19 ? JA. I vårt informasjonsverden hvor alle kan legge ut informasjon, dukker det stadig opp skrekkpropaganda mot vaksinasjon mot Covid-19. Dette er ofte informasjon som ikke har noe berettigelse.

Verre er det at finnes konspirasjonsteorier om at Covid-19 epidemien nærmest bare er diktet opp eller at styresmakter med ondsinnende hensikter står bak infeksjonen.

Hvor gale dette kan være viser et innlegg på Facebook hvor "spesialisten" mener at influensa og Covid infeksjon er det samme og begrunner det med at det var ikke noe influensa epidemi under Covid-epidemien. Forklaringen er det at karanteneregler og hygieneregler gjorde at det ikke ble noen influensaepidemi i tillegg. Videre brukes det som et bevis at der er tester både for influensa og Covid infeksjon  i samme testsettet. Det er 2 forskellige tester i samme testsett og ikke noe "bevis" på at disse er samme virus. Slik sprer kunnskapsløse personer falsk informasjon.

SYMPTOMBEHANDLING: Det anbefales å bruke PARACETAMOL (PARACER osv.) ved feber eller andre symptomer ved coronasmitte. Det skal ha kommet anbefaling om ikke å bruke Ibux ved infeksjonen , da dette kunne forverre symptomene. Dette er "fake-news". Paracet er første valg. Ibuprofen/Ibux kan brukes, men anbefales generelt ikke ved høyt blodtrykk eller ved samtidig bruk av blodtynnende midler

NATURLIG IMMUNITET: Det har kommet et studie som kan tyde på at opptil 1/3 av befolkningen har immunitet mot Covid-19, dvs. at de ikke vil bli syke ved eksponering for viruset.

EPIDEMI:  tall vil bli snarlig oppgradert

SYKE; Til 14.12.22 var det 655.221.765 smittede registrert og 21.02.22  var det 425.937.153 smittede personer i hele verden. USA har flest syke registrert 14.12.22 med 101.419.853 , India 44.676.368, Frankrike 38.682.982 (siste døgn 70.224), Tyskland 36.860.998, Brasil 35.682.982 , Sør-Korea 27.925.572 (siste døgn 84.571), Japan 26.499.760,  Italia 24.709.404, Storbritannia har 24.053.576, Russland 21.685.037 (siste døgn 7.532), Tyrkia 17.042.722, Spania 13.632.635, Vietnam 11.521.708, Australia 10.870.758 (siste døgn 3.882), Argentina 9.766.975, Nederland 8.553.219, Taiwan 8.515.833, Iran 7.560.274, Mexico 7.169.653 (siste døgn 5.051), Indonesia 6.704.268 (siste døgn 2.136), Polen 6.359.556 (siste døgn 771), Colombia 6.323..357. U Land med mindre 6.000.000 syke er ikke tatt med.  

I Norge er det nå påvist 1.471.342 personer smittet med Covid-19 (? tilkommet siste døgn). I Sverige 2.640.369 (økning på ? siste døgn) og i Danmark 3.155  856(økning siste døgn på 559)

DØDE; Totalt meldte dødsfall er 6.662.652 den 14.12.22 og var 5.910.304 (21.02.22) , i Kina hvor epidimien startet har det vært 5.235 dødsfall og bare 369.918 syke totalt) og dødsfall 1.110.561 i USA, Brasil 691.174, India 530.658, Russland 392.775 , Mexico 330.729 ,  Peru 217.704, Storbritannia 197.723, Italia 182.419, Indonesia 160.311, Frankrike 160.122, Tyskland 159.364, Iran 144.658, Colombia 141.934,  Argentina 130.041,  Polen 118.395 , Ukrania 110.640, Sør Afrika 102.550. Land med under 100.000 dødsfall er ikke nevnt.

den 14.12.22 var det totalt 4.498 dødsfall i Norge , i Danmark 7.620 (økning på 12 siste døgn) og Sverige 21.202.

FRISKE; Det er tall på personer som er blitt friske 630.004.880 (14.12.22),  (21.02.22 var det 352.145.530). Syke pr. 21.02.22 var det 67.881.319 og  14.12.22 var det 18.440.110.

Det er varianten omnikron som er mer smittsom , men mindre sykdomsskapende og åpnere samfunn som gjør at det ble høye smittetall høsten 2021 og vinteren 2022. Det er jo slik at det brukes ulike fremgangsmåter i ulike land for å få kontroll på epidemien, men de fleste land har åpnet mer opp pga høy vaksinasjonsgrad, i alle fall i Europa. I Kina har det nå i november 2022 oppstått ny epidemi av Covid som har ført til strenge karanteregler. Dette har igjen ført til store prostester fra befolkningen

Det er store variasjoner mellom antall syke og dødstall relativt i de ulike land tidlig i epidemine i 2020.Kina hadde kontroll på epidemien tilsynelatende. Italia og Spania har høye dødstall i forhold antall syke.Der eksploderte det med antall syke, slik at helsevesenet sannsynlig ble fullstendig overbelastet. Kraftig økning i dødstall i Sverige hvor i starten var lite restriksjoner. Sør-Korea hadde lave antall døde i forhold til syke. Det avspeiler sannsynlig noe om hvor omfattende smittebegrensende tiltak som var satt igang og hvor tidlig de ble satt igang, spesielt i forhold til utsatte grupper av personer. Land med lite ressurser i helsevesenet underraporteres sannsynlig antall syke og døde (Sør-Amerika, Afrika og en del land i Asia).

UTBREDELSE; Virusinfeksjonen er påvist i 228 land og områder (14.12.22)

De første tilfellene av sykdommen skal ha oppstått midt i desember 2019. Men her verserer det ulike ideer om at det kan ha vært tidligere. Første dødsfall registerert 09.01.20. Det var byen Wuhan i Kina første tilfellet ble oppdaget. Det er en millionby (11 millioner innbyggere) i sørøstlige del av Kina, nær Shanghai.

Mikroskopi bilde av Coronavirus hentet fra Wickipedia

Mikroskopi bilde av Coronavirus hentet fra Wickipedia

Det er ofte slik at nye varianter av virus kan oppstå ved smitte mellom dyr og mennesker. Det antas at dette viruset ble smittet fra dyr på sjømatmarked i Wuhan, hvor det også ble slaktet og solgt dyr. 

Lignende infeksjoner med Coronavirus (SARS og MERS ) antar en smitten kommer fra sannsynlig flaggermus.

SARS var en sykdom som også skyldes Coronavirus. Oppsto 2002 i Kina. Navnet står for Serious Acute Respiratory Syndrome. Det var stor smittefare via luftveier. Det ble anslått at 8098 mennesker ble alvorlig syk og 774 døde av SARS. (det ble beregnet at ca 10 - 15% av de som ble syke døde). Infeksjonen spredde seg til 37 land og infeksjonen “brente ut” etter 9 måneder.

MERS er også en ny Coronavirus-infeksjon. Oppsto i 2012 i Saudi-Arabia. Navnet står for Middle East Respiratory Syndrome. 

Hovedsakelig har infeksjonen begrenset seg til Midtøsten, og sjeldne tilfeller utenom området. MERS forekommer enda. Det er 2494 kjente tilfeller av infeksjonen og 858 dødsfall (opptil 35% av de syke dør). Ukjent hvordan dette viruset smittes.

INFLUENSA skyldes andre typer virus, Influensavirus. Influensavirus gir sesong influensa i Norge. Ny typer influensavirus kan oppstå ved smitte fra dyr til mennesker (svineinfluensa, fugleinfluensa) og ofte debuterer infeksjonene i Kina.

I Norge dør ca 900 mennesker av influensa hver år. Sesongen 2017-2018 var det beregnet opptil 1400 dødsfall. Dødsraten ligger antatt på 0,1 - 0,2 % (dvs 1 - 2 av 1000 mennesker dør av influensa i Norge). Det er ikke unge personer eller personer med god helse som dør.

Skilting til test-sted

På ferge fra 15.03.20

Hamstring av Corona-øl ? Fra butikk 13.03.20

Et stilistisk bilde av Coronavirus (corona = krone)

Et stilistisk bilde av Coronavirus (corona = krone)

PERSPEKTIV: Skal du være redd for SKREKK-VIRUSET?  SARS forekommer  ikke lenger og MERS er lite sannsynlig at du skal få (Sannsynligvis har du aldri hørt om denne infeksjonen).

Det er 5,3 millioner innbyggere i Norge. I Wuhan i Kina der infeksjonen brøt ut er det det dobbelte. Tar en med områdene rundt den byen med spredning av infeksjon, er det kanskje 10 ganger Norges befolkning. 

Den nye infeksjonen har en høyere dødsrate på 3,4 %. Det er en tettere befolkning  i Kina med sannsynlig dårligere helsetilstand enn i Norge. Det er opplyst at det er eldre med dårlig helsetilstand som dør av infeksjonen. Dødsraten vil sannsynlig bli lavere i Norge.

Går du rundt og er redd for å dø av influensa ?(kanskje kan du føle det slik når du har kraftige influensasymptomer) Sannsynligvis ikke. 

Dødstallet har vært lavt i Norge og har rammet mest eldre og syke personer, sjeldnere yngre og friske.

KONKLUSJON; Ingen grunn for bekymring, hvis du fra før normalt god helse, som de fleste har.

Gravide får ofte verre forløpende infeksjoner med tidligere SARS og MERS, men foreløpig er det ikke vist at dette skjer ved Covid-19. Heller ikke påvist såkalt vertikal smitte fra mor til foster eller barn som fødes.

For barn synes det å være svært liten sykelighet og ofte har de få eller ingen sikre symptomer på infeksjonen. Svært få barn og ungdom utvikler alvorlig sykdom. Bare 1 av 1.023 dødsfall av Covid- 19 under 20 år. 94% av dødsfall er hos personer 50 år og over. 

Følg de vanlige hygieniske råd om å unngå smitte av luftveisinfeksjoner som du har hørt om før. Det er fare for å bli smittet av coronavirus, men er du ellers i god form er faren for alvorlig sykdom liten. 

Av hensyn til personer med helsetilstander som er i faresonen for å få et alvorlig forløp av infeksjon med Covid-19 er det viktig at en ved mistanke om smitte og påvist smitte viser hensyn mtp kontakt. Selv om du kan få kun milde symptomer, må du ta hensyn til andre omkring deg.

INFORMASJON GENERELT;

Denne siden er informasjon om Covid-19 og gir ikke informasjon om hygienetiltak eller de regler som stadig vil komme om  hvordan en bør oppføre seg som både frisk og mulig smittet. Det finnes mange personer og bloggere som legger ut alt de kommer over på sosiale medier uten noen referansesjekk, dvs de sjekker ikke påliteligheten til sine kilder. Skal du være sikker på hva som er gjeldende regler bør du følge informasjonen fra offentlige etater som Helsedirektoratet, stat og kommuner.

Ikke les alt du kommer over om coronavirusinfeksjon, det er for mye. Les heller en god bok etter at du har satt deg inn i det mest nødvendige fra pålitelige kilder

Når denne panepidemien en gang er under kontroll eller brent ut vil det som nå være noen land som vil ha bedre utfall og andre land som har kjempet for å klare å få helseproblemet under kontroll. Det er ingen som har fasiten nå, men de som kommer heldig ut vil nok ta æren for å ha gjort det rette. I noen land kan det nok sies at øverste ledelse ikke har forstått problemet med epidemien, mens i andre land har det vært gjort det beste forsøket på å balansere økonomi og bergrensende tiltak etter beste evne.

Kilder; WHO og FHI mm. Worldometer

           COVID-19 hos barn  og gravide (svenske helseside)

Denne artikkelen vil bli oppdatert med jevne mellomrom, avhengig av utviklingen

Del denne siden