TANKEVIRUS

Grubling

Grubling

TANKEVIRUS

Tankevirus er en psykologisk modell innen såkalt kognitiv atferdsterapi, som er utviklet av psykolog Hanne H. Brorson. 

Det er en modell som skal gjøre kognitiv atferdsterapi mer forståelig.

Det brukes begreper som forekommer ved fysiske helseproblemer. Her brukes de på psykiske problemer. Vi har et “psykologisk immunforsvar” som stadig må stå opp mot “tankevirus”. Tankevirus kan en si er negative tanker og feilslutninger (tankesett) som opprettholder vanskelige følelser eller psykiske plager. Med psykiske problemer kan en være sterkt invadert av slike tankevirus.

Behandlingen som skisseres er “psykologiske vitaminer” dvs ulike kognitive teknikker for å få kontroll på tankevirus.

Når det psykologiske immunforsvar er svekket slik at vi stadig lar oss styre av negative tanker og feilslutninger og dette går utover vår psykiske helse er det 2 prosesser som er viktig;

Oppmerksomhet. Det er oppmerksomheten som styrer hva vi klarer å ta inn av sanseinntrykk og opplevelser fra omgivelsene. Oppmerksomheten er begrenset og mye av det som skjer rundt oss klarer den ikke fange opp. Den kan svinge raskt mellom hva den kan fange opp. Oppmerksomheten kan hos noen være sterkt rettet mot å fange opp det som ikke er bra mtp. den psykiske helse. 

Tankene er det som forteller deg eller tolker det du tar inn av informasjon. Hvis ditt “psykologiske immunforsvar” er lavt vil tolkningene av informasjonen du tar inn ofte bli negative og det utløser angst, nedtrykthet, skuffelse mm.

Det du skal ha klart for deg er at TANKER er TANKER og IKKE FAKTA og derfor kan du lære deg å endre dine holdninger (ved hjelp av “psykologiske vitaminer”)

Lege og psykolog William James(1842-1910) har en gang uttalt “Vårt syn på verden er virkelig formet av det vi bestemmer oss for å lytte til”. 

Dette er noe å reflektere over når du velger å fokusere på det som ikke hjelper deg.

TANKEVIRUS blir definert som “nesten umerkelige mekanismer som angriper måten du tenker på” Disse infiserte tankene er negative mtp hvordan du skal takle livet. Tankene kan ha rot i virkeligheten, men er ofte forsterket med et negativt innhold som stadig har tendens til å bli repetert.

Det beskrives 13 forskjellige virus i boken om “TANKEVIRUS”. Mange kan ha negative assosiasjoner til det tallet (overtro). Noen av disse forskjellige virus (vira) kan være noe vanskelig å helt skille fra hverandre, men de gir innblikk i hvilke tankesett som bidrar til uhelse eller problemer i det daglige.

VÆR PERFEKT viruset ; som gir deg dårlig samvittighet fordi du ikke klarer å være standhaftig eller viljesterk nok. Alt du burde gjøre eller få til, men som du stadig svikter. Det kan være nyttårsforsettene du  gjentatt ikke klarer å gjennomføre (som oftest fordi målene er for ambisiøse) .

KATASTROFE viruset; som er tanker om at alt det verste vil skje. Forfatteren Mark Twain skal en gang ha sagt “Jeg har gått hele mitt liv og ventet på katastrofen som aldri kom og har i grunn hatt lite glede av det”. Forberedelser på alt galt som kan hende er travelt og hjelper deg lite. 

TENK-HVIS viruset; som gir tankerekker som tenk hvis det og det skjer

FARE viruset; som får oss til å frykte at noe vi hører også kan komme til å ramme oss, som f.eks sykdom og flystyrt og for den del andre katastrofer

OVERTRO viruset som gjør at to ting som ikke hører sammen vil påvirke hverandre. Det kan være ritualer du må gjennomføre for at ikke noe galt skal skje. Tvangshandlinger kan hos noen bli uttalte og tidkrevende. Det kan være også objekter du må ha med deg for at ikke noe galt skal skje. I mindre uttalt grad kan dette forekomme hos mange. Det kan være at du må utføre visse ritualer eller ha på deg noe i en konkurranse, ellers vil det ikke gå bra. Det kan kalles magi-tankegang.

TANKELESER-virus. Dette går på den troen at alle er oppmerksom på deg og de tenker eller ser for det meste negative ting ved deg. Det er studier som har vist at vi tror vi vet mer om hva andre tenker og at vi tror de vet mindre om oss. Slik tenker alle og det er ikke mulig å kunne vite med sikkerhet hva andre tenker om oss. Om du spør, får du ofte det svaret de tror du ønsker å høre Det behøver ikke nødvendigvis falle sammen med det de mener. Derfor er det bortkastet å prøve å få kontroll med hva andre mener om deg.William James har sagt; “Når to personer møtes, er det virkelig seks personer til stede. Det er hver mann som han ser seg selv, hver mann som den andre ser ham, og hver mann som han egentlig er”.Da sier det seg selv at det blir vanskelig å holde kontroll på hva andre mener

ZOOM-virus som betyr at vi har tendens til å fokusere mer på få negative ting som kan bli uttrykt, selv om det positive er mer dominerende. Det er den lille skjeve uttalelsen som kanskje ikke var vondt ment som blir forstørret opp.

SÅNN-ER-DET-BARE-viruset. Mye brukt hos barn som sier “fordi” når de skal forklare noe de har gjort. Det kan være regler vi har satt opp og som synes umulig å endre på. Hvis jeg ikke snart får til å sove kan vi tenke der vi ligger, så vil hele neste dag bli ødelagt. Tenker du etter har du tidligere klart deg bra likevel.

JEG-TRENGER-VELDIG-LITE-BEVIS-FØR-JEG-KONKLUDERER-viruset; som sier seg selv. Det er lite som skal til før vi konkluderer om at noe er negativt.

FALSK-FØLELSE-viruset er tendensen en kan ha til å bygge opp tanker om at noe galt kan skje.

VERDENS-NAVLE-virus som får oss til å tro at vi er i sentrum for andres oppmerksomhet. Faktisk har en del studier vist at vi er ganske egoistiske i våre tanker og vier lite oppmerksomhet til andre. Vi har nok med oss selv. Det kan være godt å vite når slike tanker om oppmerksomhet som er rettet mot oss kommer opp.

SVART-HVITT-viruset som har sammenheng med at vi tenker der ikke er noe mellomting mellom at det går helt galt hvis vi ikke helt lykkes. Intet nøytralt imellom

BAKSNAKKE-viruset. Da sier vi til oss selv at vi ikke fortjener noe positivt. Baksnakker oss selv.  Fenomenet kan kalles “bedrager-fenomenet”(imposter syndrome på engelsk) i mer uttalt grad. Da tenker vi ofte at vi ikke har gjort oss fortjent til det vi klarer (selv om det positivt og vi virkelig har jobbet for det) og at vi til og med kan være redd for at vi avslørt som bedragere. Dette fenomenet er svært vanlig. Du er ikke alene.

BEHANDLINGEN som skisseres beskrives som “PSYKOLOGISKE VITAMINER”; - det er omformuleringer av tanker og feilslutninger du har.

Viktigst er A-vitaminet og D vitaminet, men der er flere vitaminer i bakhånd , som K-vitamin, E vitamin og A2 - og A3 - vitamin.

A står for AVSLØRING av uheldig og negativ tankevirksomhet. Tankene er ofte grublinger over det som har skjedd og bekymringer for fremtiden. Det er nå du skal være tilstede i din tankegang. 

Psykolog og lege William James skal ha uttalt; “Hvis du tror at det å føle seg dårlig eller bekymret lenge nok vil endre en hendelse fra fortiden eller fremtiden, da bor du på en annen planet med et annet virkelighetssystem”.

Tanker er tanker og ikke sannhet. De setter igang følelsesmessige reaksjoner i kroppen, men selv om disse reaksjonene kan være sterke, er de ikke farlige. Du kan velge å se på problemene på en annen måte, mer positiv måte. Du skal prøve å avsløre disse negative tankemønstre og finne andre måter å se problemene på. Negative tanker og slutninger hjelper deg ikke.

D står for DISKUSJON. Situasjoner kan du tenke har 3 typer utfall; NØYTRALT, NEGATIVT og POSITIVT. Tenker du igjennom er det mer vanlig et nøytralt utfall av en situasjon og ikke usannsynlig positivt utfall. Sett av gjerne noe tid for å diskutere med deg selv de nøytrale og positive utfall. De er lite hensikt å se for mye på de negative utfall, de har du jo tenkt igjennom så alt for ofte tidligere. Når du har bearbeidet mulige strategier og det gir deg en god følelse, kan du ha klart å endre noe av de negative tankemønster du har hatt.

A2 står for AKSEPTERING. Aksepter at negative tanker dukker opp, det er en del av livet og kan ikke unngås. Det gir deg også grunnlaget for å gjøre endringer i tankene dine. Ubehaget de utløser kan være drivkraften til å gjøre endring. Tankene er ufarlige og kan endres.

A3 står for AKTIVITET. Aktivitet som avleder oppmerksomheten på negative tanker. Trening kan ofte være godt. Det har effekt som sitter i pga. fysiologiske fenomener som oppstår (endorfiner mm.) Du kan gjøre andre lystbetonte og spennende aktiviteter. 

Dette vil være en forbigående avledning. Du må gjøre noe med tankene også.

K står for KONTROLL. Det handler om å få kontroll med tankene. Avlede oppmerksomheten vekk fra en tanke med tankevirus. Prøv å bryte av tankegangen med andre positive tanker. Tankene vil naturlig kunne svinge frem og tilbake, men her kan øvelse gjøre mester.

KONKLUSJON;

Den greske filosofen Sokrates skal ha sagt: “Det eneste som er sant er at intet er sant” Det er ikke sikkert du vil være enig i dette, men det du kan være enig i er at du ofte har mange valg når det gjelder hvilke holdning du kan innta.

 “TANKEVIRUS” er en måte se på hva som foregår i tankene når de blir for ødeleggende for å kunne fungere noenlunde greit i det daglige. Vi alle rammes i perioder av “tankevirus”, den negative tankevirksomheten  som har vanskelig for å slippe taket, og som hos ganske mange skaper mer varig problemer. Det er forståelig måte å se på. Løsningen er “vitaminer” eller kognitive fremgangsmåter for å løse disse uheldige tankemønster, dvs kognitiv atferdsterapi.

KILDER: “TANKEVIRUS” av psykolog Hanne H. Brorson. - hovedkilde

             Diverse sitater

             “Falske minner” av Julia Shaw

             Livserfaringer

Del denne siden