HAMSTRE

Hamstre (Norsk etymologisk ordbok); å samle opp som en hamster. På tysk betyr Hamstern å samle. På engelsk heter hamstre ; to stock up, dvs å lagre opp.

To hoard (verb) på engelsk betyr også å hamstre, men en “hoard” (substantiv- på norsk en horde) er flokk og det er vel noe som er dekkende når folk starter å hamstre, det blir ofte en flokk-aktivitet.

Ordet hamstre finnes igjen hos gnagerdyret hamster og dyret har sitt navn fordi det hamstrer mat inne i kinnposer, og bærer maten deretter til lagringsstedet.

Store norske leksikon;”Hamstre betyr å samle seg en stor forsyning eller mengde av noe som skal brukes senere. ….”

“Hamstre betyr også å kjøpe opp og lagre mat som man er redd vil bli rasjonert. Man kan f.eks hamstre hermetikk i frykt for atomkrig”

“I dagligtalen brukes hamstre spøkefullt, det betyr at man kjøper store mengder av noe……..Ofte gjelder dette når noe er på tilbud”.

Wiktionary;HAMSTRE;

gjøre store innkjøp av en vare, gjerne i påvente av at prisene på varen skal gå opp eller at tilgjengeligheten skal reduseres

lagre noe, av samme grunn som ovenfor


SYNONYMER;

Verb; Buffer,lagre, satt av, samle, ekorn unna osv

Substantiv; Aggregering, akkumulering, lagre, cache, beredskapslager, lagre, fondet

HAMSTRING I VÅR TID:

12.03.20 startet mange med å hamstre matvarer og toalettpapir. Visse medikamenter har det foregått hamstring av i litt lenger tid. Antibac er også blitt mangelvare, men her er nok behovet midlertidig økt utover det som blir produsert.

Vi lever i en usikker tid. Mennesket har i alle tider forsøkt å gjøre tilværelsen mer og mer bekvem med all den teknologi som utvikles. De farene vi sto overfor før,har i mange sammenhenger blitt redusert eller borte. Dessverre oppstår nye problemer og vi får det servert hjem i stua med media. Klimaforandringer og terrorisme. Likevel så lenge de ikke daglig representerer noen stor fare, gir de kanskje bare en liten krusning av bekymringer. Og livet fortsetter som før.

Coronavirus infeksjonen var noe som herjet i Kina og virket fjernt.  Så var den også her. Vår trygghet er virkelig utfordret. Dette har vi ikke kontroll på. Det gir bekymringer og en gnagende angst.

Hvem vil ikke gjøre alt for å redusere noe av angsten?

Nå har butikkene meldt om hamstring av visse varer.  Folk som tilfeldig har vært innom butikkene har sett tomme hyller. Det meldes om at det ikke er nødvendig å hamstre. Men når hjernen registrerer tomme hyller for viktige varer, handler vi på nivå som et dyr som vil overleve. Ikke plass for store rasjonelle tanker. Vi vil jo ikke risikere at vi blir uten mat og drikke (og toalettpapir). Dette blir en vond sirkel styrt av usikkerheten på om en kan stole på politikerne og butikkjedene som påstår det ikke blir mangel.

Statsministeren og helseministeren mm. uttalt klart og tydelig på pressekonferanse 12.03.20 at hamstring ikke er nødvendig. Der er og vil bli nok matvarer til alle. Er politikerne troverdig? Ikke alle føler at de har vist seg troverdig med de mange hendelser som har vært i media i det siste.

HVA SETTER I GANG HAMSTRINGEN?

En usikker og uavklart situasjon. Mangelfull informasjon. Ingen vet sikkert.

Hamstringen styres av at du vil sikre deg selv og din nære familie. Barna dine. Det føler du er en god tanke, som ikke lar seg påvirke av hensynet til det kollektive samfunn.

Noen er “pionerene” som setter det igang. De er bevisst på at her skal familien og deres kjære trygges. Det ryktes fort, selv om ingen helt vet hvem som er kilden. En våger ikke å la være. Det kan mulig være at en tenker i det store bildet betyr det lite det jeg gjør.

I den normale hverdag kan en se på hva skjer når du er i en butikk og du ser mange komme med mye av en vare i vognen. Det er skilt om at denne varen er billig. Signalet er der til at dette må en sikre seg. Ikke har du nok oversikt til at du vet om dette er billigere. Du stoler kanskje på at alle andre vet at dette er billig og forsyner deg. Hvem går rundt å husker hva 36 toalettruller vanligvis koster?

Det blir hevdet at når det finnes gode handlinger, må det tilsvarende finnes onde handlinger (i relasjon til den gode). Hamstringen vil vurderes av den enkelte som en god handling for å sikre seg selv og de nærmeste. Samtidig er det i et samfunns-perspektiv ingen god handling, om ikke ond. Det kan være at det er noen som ikke får noe de virkelig trenger. Vi reflekterer ikke over det at når vi tømmer en hylle for varer.

I denne sammenheng med coronavirus infeksjon, hvor svært mange viser seg fra den gode side og vil hjelpe og bistå , utløses det sterke negative reaksjoner mot de som ikke helt gjør det som forventes. Det er utrolig mange hatske utfall på sosiale media mot de som hamstret. I ekstreme situasjoner kan nettopp ekstrem oppførsel oppstå. I sosiale medier kan en fort få en gruppe som støtter hverandre på sterke meninger. 

 Alle vil prøve å redusere den flytende angsten.

TOALETTPAPIR MANGEL?

Toalettpapir hamstres. Hva er begrunnelse for det. I nyheter fra utlandet primo mars (bl.a. Australia) er det beskrevet massiv hamstring av toalettpapir. Tanker om at det skal bli mangelvare her også må ha satt dette i gang. Så har det blitt mediefokus på dette. Kanskje er det slik med folk når media meddeler at det hamstres også i Norge setter det igang prosessen. Selv om media skriver at det ikke er noe mangelvare, så oppfatter ikke folk ikke, men bare toalettpapir er mangelvare. Likevel er det kanskje ikke noe stort problem. Skulle det gå tomt kan en jo bruke Sunnmørsposten og andre aviser mm. 

KONKLUSJON: 

Vi styres av vårt ønske om å oppnå kontroll så godt vi kan i en vanskelig tid. Har vi følelse av at vi ikke har kontroll eller er truet, vil vi handle for å sikre oss selv og de nærmeste. Vi vil redusere vår angst i en tid full av bekymringer og angst. Der er sjelden refleksjoner over at det kan gå utover andre. 

Jeg forsvarer ikke de som hamstrer, men jeg prøver å forstå hva som gjør det. LØSNINGEN  i disse tider er GOD INFORMASJON som gir trygghet så langt det er mulig. FORTELL om de som gir de gode LØSNINGER i en VANSKELIG TID, ikke alle katastrofene. 

Det er heller ikke lett å være den som skal gå ut med tiltak som setter grenser. Timing er vanskelig. Fasiten vil ikke foreligge før etter dette er over. Før det må en prøve så godt en kan. Men FØLG REGLENE SOM KOMMER. Du kan ikke vite bedre selv.

Et nytt trafikkskilt

Tiltak på fergene fra 15.03.20

Tomt for Corona-øl. Det kan jo ikke oversees i disse tider. Reklame kan være så tilfeldig.

Del denne siden