Bilde og tekst hentet fra Dagbladet. Verdens eldste person fra Japan. Ungdomsbilde. Nå er hun 118 år. Her er noen tips om hvordan hun har blitt så gammel

Bilde og tekst hentet fra Dagbladet. Verdens eldste person fra Japan. Ungdomsbilde. Nå er hun 118 år. Her er noen tips om hvordan hun har blitt så gammel

IKIGAI

Ikigai betyr omtrent «lykken i det å alltid være opptatt», men en kan se ulike oversettelser av ordet (se under).

Ikigai er en filosofi eller livsanskuelse som styrer hvordan en lever sitt liv. Spesielt utbredt er ikigai blant befolkningen på øya Okinawa som med god helse blir svært gamle.

IKIGAI Wickipedia; «mening med livet» og er et japansk begrep som henviser til det å ha retning eller hensikt med livet. Det gjør at du føler deg tilfreds og du vet hvilke mål du har i livet. Det gir en dypere meningen med livet.

Ordet består av «iki» som betyr «å leve» og «gai» som betyr «grunn til». Ordet beskriver følelsen av oppnåelse som følger av at personen følger sin lidenskap. Når du har din ikigai er det ikke påtvunget deg, det oppleves som det du gjør og opplever er spontant og gjort frivillig. Ikigai er personlig.

Historisk har begrepet eksistert lenge i japansk kultur. Wabi sabi inkluderer noe av det samme som ikigai, men er noe mer omfattende filosofi for hvordan du skal forholde deg til omgivelsene og leve et godt liv. Ikigai handler om hvilke hovedmålsetninger du har satt deg i livet.

Det er en oppfatning at alle har en ikigai. Noen er den bevisst, mens andre har den inne i seg, men leter fortsatt etter den. Å ha en klart definert ikigai, er som en stor lidenskap og gir lykke og mening i livet. Den kan bidra til en livsvarig god helse både fysisk og psykisk.

Dalai Lama sier; «MENINGEN med LIVET er å være LYKKELIG» Det er vel ingen som er uenig i det, men det synes vanskelig å få det til. Da kan det hjelpe å finne sin IKIGAI.

Okinawa (nordlige del) er definert som såkalt «Blue Zone». Det er navn som brukes om områder hvor alderen til de som bor der blir høy. Her er ikigai viktig fordi den gir mening i livet. Det gir styring over livet. Møte livet med smil er viktig. I tillegg inngår her gleden ved å hjelpe hverandre og ha en god innstilling til alle inkludert fremmede. Alle tilhøreren gruppe som er nærmest er som en familie (moai) hvor de hjelper hverandre når behov. Et sunt og variert kosthold (overspiser aldri og kosthold er allsidig og rikelig på antioksidanter). De arbeider (ofte hagearbeid med å dyrke) så lenge de klarer. Trening (lavintensiv) og øvelser med tøyning. Et japansk ordspråk sier at «Når du går sakte, kommer du lang». Det er ikke viktig å trene mest mulig, men å bevege seg mest mulig. De bruker øvelser fra yoga og tai chi (skyggeboksing). Når det gjelder inntak av næring forekommer begrepet «hara hachi bu» som skal bety å fylle «magen til 80%» av den kan klare, altså ikke spise seg helt mett. Et sunt og variert kosthold (kosthold er allsidig og rikt på antioksidanter). De har generelt respekt for naturen. I følge deres tro finnes ånder i alle ting både i levende og døde ting

Det er vist at de som har en generelt positiv holdning og klarer å holde roen selv ved motgang, lever lenger. Victor Frankl (psykolog som overlevde krigen i konsentrasjonsleir) skal ha sagt «Mennesket trenger ikke et rolig liv, men heller å bli utfordret til å ta i bruk sine evner og kjempe». Ikigai vil gjøre at du alltid holder deg aktiv, men det er med glede.

Ikigai sies å være hemmeligheten bak et langt liv med aktiviteter så lenge du kan klare. Ingen pensjonerer seg fra sine oppgaver. Det gir mening og er viktig for helsen. Livet skal være uten stress og oppgaver skal gjøres rolig og bare en ting om gangen.

Viktig råd for å få et godt liv har Monty Python i sin sang om å se på de lyse sider av livet;

«Always look on the bright side of life»

If life seems jolly rotten                                                     

There`s something you´ve forgotten                               

And that`s to laugh and smile and dance and sing     

When you´re feeling in the dumps

Don´t be silly chumps                                                                                             

Just purse your lips and whistle, that´s the thing      

And     

Always look on the bright side of life                             

Always look on the right side of life 

Hvis livet virker koselig råtten 

Da er det noe du har glemt 

Og det er å le og smile og danse og synge

Når du føler at du er nede i en dump (i drit) 

Ikke vær en dum stakkar       

Bare snurp leppene og plystre, det er saken

Og

Se alltid mot de lyse (glade) sider av livet

Se alltid på den rette siden av livet

Ikigai kan bidra til at du i mye du gjør har det som kalles flyt. Når du opplever flyt i tilværelsen, blir du fullstendig opphengt i det du holder på med og er ofte vanskelig å distrahere. Ofte mister du tidsoppfatning og kan glemme å spise. Oppgaven krever noe av deg og du holder konsentrasjonen opp hele tiden. Du gjør noe du liker. Da har du en ikigai som hjelper deg. Flyt vil du aldri oppnå om du gjør såkalt multitasking (flere oppgaver på en gang). Det som skjer da er at du skifter oppmerksomhet mellom oppgavene og blir mindre produktiv.

Det er viktig når du legger «sjela i en oppgave» (er fokusert) og er kreativ at du ikke har de altfor vanlig forstyrrende elementer omkring deg, som mobiltelefon og stadig sjekker sosiale medier (sett av faste tider for dette). Du må raskt prøve å komme deg tilbake der du var, i nåtiden, om du blir distrahert. Vi bombarderes av inntrykk fra media og tanker og følelser kan bli kaotiske. Det er da ikigai vil hjelpe oss til å fokusere på det som er viktig for oss.

Med ikigai vil du ha en stolthet med å gjøre din jobb eller oppgaver på best mulig måte over tid, kanskje hele yrkeskarrieren. Det gir lykkefølelse hos deg og mulig også hos de du jobber for.

Noen oppgaver vi må gjøre vil kunne være rutinepreget og oppleves kjedelig. Det kan være lurt å samle disse. Når du setter i gang med disse vil du kanskje oppleve at disse går unna greit og du føler en lettelse etter at det er gjort. Med ikigai vil du også prøve å gjøre disse oppgaver godt.

I boken «Finn din IKIGAI» er det satt opp Ikigais 10 lover; De går utover begrepet Ikigai, men er viktig for god helse til høy alder. De er basert på livsstil til folkegrupper som blir svært gamle.

1)     Hold deg alltid aktiv, trekk deg aldri tilbake.

2)     Ta det rolig

3)     Ikke spis deg helt mett

4)     Omgi deg med gode venner

5)     Kom deg i form til din neste fødselsdag. (Kroppen har behov for daglig vedlikehold av bevegelse)

6)     Smil og le

7)     Kom tettere på naturen

8)     Si takk (til dine forfedre og naturen)

9)     Lev i øyeblikket. Ikke klage over fortid eller frykte fremtid.

10)    Følg din ikigai (din lidenskap)

Du bør ha en godt definert ikigai.Det er viktig å holde fast ved det som er din lidenskap uansett hva som skjer. Ha fokus på det du synes er viktig i ditt liv. Tro på deg selv og dine mål. Det gir en mental motstandskraft slik at du klarer møte motgang og vanskeligheter. Dette er hva moderne mentaltrening ofte handler om.

Det viktig å ha nytelser i livet, men der er ofte mange fristelser som presser seg på og det er lett å bli avhengig av dem eller du blir fullstendig kontrollert av dem. Det må du unngå.

Du må være bevisst på hva du kan ha kontroll på og ikke bruke krefter eller energi på det du ikke kan kontrollere (kognitiv terapi). Nåtiden er viktig og det er lite nyttig å bekymre seg for fortiden og fremtiden.

KONKLUSJON:

Ikigai er en livsanskuelse eller filosofi som du har i deg og bidrar til glede i det meste du gjør gjennom hele livet ditt Du må bli den bevisst. Den gir en rettesnor for hvilke valg du skal gjøre og hvordan du skal forholde deg til deg selv og andre. Den vil gi deg glede i alt du gjør og får deg til å fortsette å være aktiv resten av livet, men uten opplevelsen av stress og mas. Da er det ikke tvil om at dette vil ha en god innvirkning på din helsetilstand og er med på å bidra til mange leveår.

Hovedkilde; Finn din IKIGAI. Japanske hemmeligheter for et langt og meningsfullt liv; Héctor Garcia og Francesc Miralles

Del denne siden