BLÅLYS - BLÅTT LYS

BLÅTT LYS og HELSE

Det kommer stadig advarsler om eksponering for blått lys. Spesielt skal det gi søvnproblemer.

OM LYS

Lys har en omvendt forhold mellom bølgelengde på lysstråler og mengder energi de har. Lysstråler som er langbølget har mindre energi enn lys som er kortbølget.

Synlig lys har bølgelengde på 380 - 700 nanometer (1 nanometer er 0,000001 millimeter). I ene ende kan en si at rødt lys er på 700 nm bølgelengde med lavere  energi enn blått lys på 380 - 500 nm i motsatt ende av det synlige lysspekter.

Blått lys kan også bli betegnet som høy energi synlig lys (HEV; high-energy visible light)

Ultrafiolett lys er usynlig med bølgelengde 100 - 380 nm. Dette har høy energi og er årsak til at du blir rød eller brun i huden og ved ytterligere eksponering solforbrenning og skade av hud på lang sikt.

EKSPONERING (utsettelse) for blått lys

Blått lys finnes i det vanlige dagslys. Blå himmel skyldes reflksjon av blått lys i atmosfæren.Eksponeringen for blått lys fra sol og dagslys er sterkere enn kunstig blått lys. Blått lys avgis også fra data-og flatskjerm tv og mobilskjermer. (LED skjermer). Mengden kan være avhengig av lysstyrken på skjermen, men normalt blir eksponeringen større jo større skjerm du har. Eksponeringen fra skjermer er ofte svært mye for mange i arbeid og fritid, men det skal mye til at det overgår blå lys eksponeringen fra dagslys.

Lys overføres til netthinnen gjennom linsen. Hvor mye av lyset som passere gjennom linsen er aldersavhengig. Hos småbarn slipper ca 65 % av det blå lyset i gjennom, men dette avtar med alderen. Ved naturlig aldring vil linsen slippe mindre og mindre blått lys igjennom. Yngre personer er derfor mer følsom for det blå lyset.

VIRKNING på KROPPEN og HELSEN

Blått lys sies å påvirke døgnrytmen. Blått lys skal hemme produksjonen av melatonin i hjernen som er nødvendig for søvn. Melatonin frigjøres i hjernen og er viktig for søvn. Dårlig søvn har mange uheldige helseeffekter. Sannsynlig har lys generelt en hemmende effekt på melatoninproduksjon, ikke bare blått lys.

Blått lys eller lys generelt gjør deg mer våken, opplagt og øker reaksjonsevnen

Om blått lys har andre helseskadelig effekter enn søvnforstyrrelser er det uenighet om. Mulig kan det føre til en form for overbelastning med såre øyne hvis mye eksponering for LED skjerm, men det behøver ikke skyldes blått lys alene. Om blått lys skader synsnerveneendene i netthinnen (macula degenerasjon ) er det ikke noen klare beviser for.

En del skjermer på mobiltelefon og dataskjermer skal ha filter for blått lys. Det finnes briller som angivelig skal ha blålysfilter, men det er usikkerhet om de har noe effekt. Sannsynlig er det ikke noe god grunn for å gå til anskaffelse av disse.

Å slå ned lysstyrken generelt på skjermen om kvelden kan være lurt.

Et forskningsprosjekt ved Oregon State University med bananfluer (Drosophila melanogaster) okt. 2019 har vist at levetiden for bananfluer ble betraktelig forkortet når de ble mye eksponert for blått lys i 30 dager i forhold til bananfluer som ikke ble utsatt for lys. Det skal ha blitt påvist skade på netthinnen og også på hjerneceller. 

Konklusjonen er at blått lys kan akselerere aldring hjernen, selv om ikke det blå lyset registreres av øyet. Til dette kan en si at det er vanligvis usikkert om slike studier kan ha noe overføringsverdi til mennesker. Foreløpig er det ikke noe stor grunn for bekymring og omfattende tiltak (min anmerkning)

KONKLUSJON;

Sannsynlig kan det være lurt å redusere eksponeringen for skjermer (TV, mobil, nettbrett mm.) om kvelden før sengetid, spesielt hvis lyset er sterkt. Les heller en bok i papirutgave (men ikke for spennende og ikke for sterkt lys). Avslutt eksponering for LED skjerm 1 time før sengetid minst. Sannsynlig vil det bedre søvnen. 

Større tiltak er det ikke grunnlag for å gjøre foreløpig. Ikke noe grunn for kjøp av briller med blålys filter. Effekt helsemessig er ikke dokumentert .

Kilder; kan oppgis etter ønske.

Del denne siden