SNORKING

Det selges mye som skal bedre snorking , men det har sjelden noe som helst effekt. Her er nesebøyle til venstre som skal åpne nese. Til høyre er en ring som sies å virke ved at den trykker på bestemte punkter (tvilsomt tiltak og ikke er den spesielt fin heller)

Det selges mye som skal bedre snorking , men det har sjelden noe som helst effekt. Her er nesebøyle til venstre som skal åpne nese. Til høyre er en ring som sies å virke ved at den trykker på bestemte punkter (tvilsomt tiltak og ikke er den spesielt fin heller)

SNORKING

Snorking oppstår pga. luftpassasjen gjennom munnen setter deler av dert bløte vevet i ganen og svelget i vibrasjon. De deler som vanligvis er ansvarlig for lydene er drøvelen (uvula), tungen og den bløte gane (bakre del av ganen), men også fra andre strukturer ovenfor strupen kan bidra til snorkingen.

Årsaker kan være:

-          Svakheter i svelget som bidrar til trangere forhold

-          Dårlig passasje gjennom nesen som gjør en må puste med munnen

-          Forhold ved kjeven som kan være noe underutviklet eller trukket tilbake

-          Økt mengder fettvev i gane- og svelgområdet. Det er vanlig med snorking ved overvekt.

Hyppighet; vanskelig å fastslå. Hyppighet av snorking antas å være opptil 50% av befolkningen, og det synes å øke med alder. Det meste av dette er såkalt «sosial snorking».  Det er grader av snorking mtp. mengde og styrke. Mange kan nok snorke hvis de ligger på rygg.

Obstruktiv søvnanoesyndrom er en tilstand med snorking og pustestans som må behandles (se under)

Ved forkjølelse kan det være forbigående snorking pga nesetetthet. Det samme kan skje ved neseallergi som er ubehandlet.

TILTAK MOT SNORKING:

Sideleie kan hjelpe hos noen som har snorking, da dette helst forekommer når en ligger på rygg og tungen faller tilbake og blokkerer luftpassasje gjennom munn.

Livsstilstiltak hvor overvekt, alkohol og røyking kan være bidragende problem.

Styrkeøvelser for svelgmuskulaturen kan bedre snorkeproblemet hos noen som har problemer med «slapp gane» og svelgemuskulatur. Ta kontakt om du ønsker mer råd omkring dette. Det vil kreve noen minutters innsats daglig. Kan hjelpe noen, eller i det minste redusere problemet.

Bittskinne som fører underkjeven frem kan hjelpe noen. Koster kr. 350 – 450.-

Neseproblemer som trange forhold i nesen som blokkerer luftpassasje pga. skjev skillevegg og /eller polypper (slimhinnevedheng) kan dette behandles (opereres). Problemer med polypper er at de ofte kommer tilbake.

Ved slapp gane og drøvel kan det i noen tilfeller gjøres operasjon i gane og svelg med oppstramming av ganen og drøvel eller større operasjon som heter uvelo-palato-plastikk hvor en også strammer opp ganen og reduserer eller fjerner drøvelen. Resultat av slike operasjoner kan variere og er ikke alltid vellykket

Sov-i-ro for partner

Hakestropp som presser underkjeven opp og lukker munnen kan mulig hjelpe noen (viktig da at det er god passasje i nesen)

Diverse hjelpemidler som skal bedre passasje i nesen, bøyler og plaster mm. har tvilsom effekt da det er sjelden at passasjeproblemene sitter ytterst i nesen og det har ingen effekt på problemer i ganen og svelget

OBSTRUKTIV SØVNAPNOESYNDROM er en tilstand med snorking som kan ha uheldig og på sikt alvorlige helseproblemer.

Søvnapnoe er et syndrom (samling av symptomer og tegn) hvor pasienten har pustestans (apnoe) eller hemmet pust (hypnoe) på 10 sekunder eller mer minst 10 ganger i timen i gjennomsnitt under søvn. Årsaken kan være blokkering eller trange forhold i øvre luftveier (munnhule og svelg) eller nevrologiske forhold (sentral søvnapnoe) eller en blanding av disse 2 årsaker.

Symptomer er snorkingen og lyder som om en blir kvalt. Ofte vil det kunne arte seg med kraftig snorking eller gisping etter luft som avtar i styrke og pusten stanser opp. Følgene av dette er tretthet på dagtid, hukommelsessvikt, manglende konsentrasjonsevne, nedstemthet, hodepine, munntørrhet, vektøkning (som følge av dårlig søvn), hyppig vannlating på natten.

Ofte vil den som har plagene ikke være klar over det selv. Partner kan klage på snorkingen som er så sterk. Pasienten kan våkne ofte og av og til i anfall med kvelningsfornemmelse og panikk. Tilstanden kan vare lenge før den blir erkjent.

På lang sikt kan tilstanden føre til hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

Årsaken til symptomene ved obstruktivt søvnapnoesyndrom er at det er dårlig surstofftilførsel (oksygen) under tilstanden og det er uheldig for hjernefunksjonen og på sikt for hjerte- og karsystemet mm.

Behandling vil være;

-          vektreduksjon i tilfeller med overvekt.

-          «Snorkeskinne» kan forsøkes i lettere til moderate tilfeller, spesielt der en mener tungen kan være årsak til problemet

-          Hvis ikke andre tiltak hjelper behandling med såkalt CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) hvor luft presses med overtrykk inn gjennom nesen og dermed bedre surstofftilgang. Dessverre er det en del som har vansker med å bruke CPAP.

KONKLUSJON; Ved «sosial snorking» er der en del tiltak som kan gjøres for stoppe eller redusere snorking

Kilder; oppgis ved ønske

Plaster som festes over neseryggen og skal derved bedre luftpassasje og redusere snorking. Lignende plaster skapte mye blest da det ble brukt i idrettssammenheng og skulle bedre prestasjon. Ser ikke mye igjen av det idag. Verden vil bedras.

Plaster som festes over neseryggen og skal derved bedre luftpassasje og redusere snorking. Lignende plaster skapte mye blest da det ble brukt i idrettssammenheng og skulle bedre prestasjon. Ser ikke mye igjen av det idag. Verden vil bedras.

Del denne siden